Căn cứ pháp lý

Thứ Năm, 4 Tháng Tư, 2019 531 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Căn cứ pháp lý

– Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội.

– Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội.

– Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

– Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

– Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

– Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

– Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

– Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011 số 02/NQ-CP ngày 07/01/2012 của Chính phủ.

– Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2012 số 12/NQ-CP ngày 09/05/2012 của Chính phủ.

– Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 27/2/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, Lễ kỷ niệm 57 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, sơ kết một năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành y tế.

– Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 14/3/2012 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về phương án phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2012-2015, kế hoạch 2012 và bố trí nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Bệnh viện quốc tế Hòa Bình Xanh
Chat Facebook
Gọi điện ngay