Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Quốc Tế Hòa Bình Xanh sẽ hoạt động 24 giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần. Khi cần trợ giúp khẩn cấp, đội ngũ bác sĩ cấp cứu và điều dưỡng chuyên môn sâu của khoa luôn sẵn sàng ứng cứu kịp thời. Phối hợp với các chuyên khoa khác trong bệnh viện, khoa Cấp cứu cung cấp dịch vụ điều trị cho người lớn và bệnh nhi cả về nội khoa và phẫu thuật.

Quy trình cấp cứu tại khoa Cấp cứu được xây dựng trên năm nguyên tắc sau:

  • Đánh giá bệnh nhân ngay tại khu vực phân loại bệnh nhân

  • Bệnh nhân gặp tình trạng nghiêm trọng nhất được ưu tiên khám trước

  • Kiểm soát đau không chậm trễ theo thang độ đo mức độ đau

  • Bệnh nhân đến khám không phải đợi quá 1 tiếng đồng hồ

  • Bệnh nhân có thể được điều trị tại khoa Cấp cứu trong thời gian tối đa là 4 tiếng đồng hồ – sau đó sẽ được xuất viện hoặc nhập viện để điều trị thêm