Giới thiệu chung về Bệnh Viện Quốc Tế Hòa Bình Xanh

Sức khỏe là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân luôn là chủ trương hàng đầu của mọi quốc gia. Trên thực tế, Nhà nước Việt Nam ta luôn luôn khẳng định nhân dân là nguồn tài nguyên quý báu nhất quyết định sự phát triển của đất nước, và vì vậy luôn tìm mọi cách để đầu tư cho chăm sóc sức khỏe song song với đầu tư cho sự phát triển kinh tế xã hội để cải thiện chất lượng sống của toàn dân.

Đảng và Chính Phủ Việt Nam ta huy động mọi nguồn lực để xã hội hóa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhà nước khuyến khích mọi công dân tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe, trong đó có hai chức năng chính là khám và chữa bệnh.

Những năm gần đây, nhờ thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế của Việt Nam không ngừng phát triển. Toàn xã hội đang hướng đến một nền y tế kỹ thuật cao, hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Ba khóa Quốc Hội trở lại đây luôn nhấn mạnh về chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngành y tế Việt Nam đang đứng trước thử thách lớn lao bởi dân số đất nước phát triển ngày càng tăng , xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một lớn , tuy nhiên điều kiện của ngành y tế đang rất eo hẹp , khó khăn.

Chủ trương xã hội hóa ngành y tế là một chủ trương hết sức đúng đắn , nhờ đó phát triển được công tác xã hội trong ngành y tế. Đó chính là cầu nối quan trọng từ dịch vụ y tế đến cộng đồng.

Triển khai tích cực chủ trương của nhà nước Bệnh Viện Quốc Tế Hòa Bình Xanh được xây dựng trên cơ sở chủ thuyết chăm sóc sức khỏe toàn dân, lấy bản chất nhân đạo làm trụ cột đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội, cùng với đội ngũ bác sĩ và cán bộ ngành có Tâm có Đức, chuyên môn giỏi, cùng với các trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới và quốc tế. Dự án Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hòa Bình Xanh sẽ là một trong những bệnh viện tiêu chuẩn nhất khu vực Đông Nam Á và thế giới. Bệnh viện Quốc Tế Hòa Bình Xanh sẽ mang lại niềm tin mới cho cộng đồng Việt Nam.